top of page

Projekt "Senioři v Klimkovicích vítání 2023"

Finančně podpořen MSK v rámci "Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2023". Více informací zde.

logo kraj A4 300dpi.png

projekt 2023

Podpořen finančně Moravskoslezským krajem v „ Program na podporu  zdravého stárnutí v MSK na rok 2023“ 

Po celý rok 2023 probíhala řada aktivit pro seniory z Klimkovic i okolních obcí. Projekt podpořil:

  • aktivní naplnění  a využití volného času 

  • vzájemná setkávání a sdílení s vrstevníky, navazování nových sociálních vazeb

  • obohacení při mezigeneračních setkáváních s dětmi

  • zapojení se do aktivit projektu, seberealizace, nové zkušenosti i uplatnění již nabytých

  • psychická podpora v náročném společenském čase

  • zapojení se do pomoci vrstevníkům, do sousedské komunity

  • poznávání nových míst, nové kulturní zážitky

Sami senioři byli do všech aktivit projektu zapojeni – přípravy, plánování i realizací. Proběhly:

1/ Mezigenerační setkání seniorů s dětmi při sportovních, zábavných  i kreativních aktivitách

A/ Sportovně zábavné odpoledne pro seniory od dětí 

B/ Sportovně zábavné odpoledne pro děti od seniorů 

C/ Společné tvoření seniorů s dětí – jarní a předvánoční dílnička

2/ Kulturní akce 

A/ Oslava Dne seniorů 

B/C/ Zájezd do divadla do divadla v Ostravě a Brně

3/ Poznávací zájezdy

A/ Celodenní zájezd na Jesenicko návštěva Velkých Losin, prohlídka zámku i papíren, pralinkárny. 

B/ Celodenní zájezd na Karvinsko prohlídka Karviné, návštěva památky Šikmý kostel, prohlídka Archeoparku  v Chotěbuzi

C/ Odpolední zájezd Novojičínsko –prohlídka zámku Kunín, komentovaná prohlídka Štramberka včetně výrobny štramberských uší. 

4/ Turistické  a sportovní aktivity

A/ Pravidelná celoroční zdravotní cvičení pro seniory v Mozaice 

B/ Turistika – výlet do Štramberku  - návštěva Štramberské trúby, jeskyně Šipka. 

C/ Turistika – výlet Studénka  – duben – výlet na naučnou stezku Kotvice kolem rybníků. 

D/ Turistika – Ostrava centrum – komentovaná prohlídka centra Ostravy s průvodcem.

5/ Zapojování seniorů do přípravy i organizace aktivit projektu a podpora jejich dobrovolnictví seniorů na místní úrovni

projekt 2019

PROJEKT Centra volného času MOZAIKA Klimkovice NA PODPORU A OŽIVENÍ ŽIVOTA SENIORŮ SENIOŘI V KLIMKOVICÍCH VÍTÁNI 2019

PROJEKT SENIOŘI V KLIMKOVICÍCH VÍTÁNI 2019

naplnil svůj cíl podpořit a obohatit aktivní život seniorů v Klimkovicích a okolí. Rok 2019 byl nabitý různorodými aktivitami pro seniory. Podařilo se nám také několik zajímavých mezigeneračních setkání. Ze zpětných vazeb od seniorů víme, že si vše užívali a máme z toho velkou radost. Děkujeme všem seniorům za jejich účast i podporu. Děkujeme Domovu pro seniory Klimkovice a Kulturnímu a informačnímu středisku Klimkovice za příjemnou spolupráci. Děkujeme také všem našim kolegům i dobrovolníkům za jejich vloženou energii. Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci „Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2019“.

projekt 2020

Senioři vítání 2020

PROJEKT Centra volného času MOZAIKA Klimkovice NA PODPORU A OŽIVENÍ ŽIVOTA SENIORŮ SENIOŘI V KLIMKOVICÍCH VÍTÁNI 2020

BONATRANZ.jpg
uvod seniori vitani.jpg
uvod seniori vitani2020.jpg

...

bottom of page