top of page

Jak se přihlásit

Aktivity pro mládež a dospělé

Na aktivity pro mládež a dospělé se přihlašujete buďto přímo u jednotlivých lektorů nebo přes náš on-line systém.

Kontakty na lektory naleznete v harmonogramu.

(některé kurzy nejsou zavedeny do on-line přihlašování)

Kroužky pro děti (a podobně tábory)
Pro přihlášení do kroužků pro děti prosím využijte online portál Mozaiky na adrese mozaikaklimkovice.iddm.cz.

Zde se velmi jednoduchým způsobem prostřednictvím e-mailové adresy zaregistrujete a můžete vybírat z naší nabídky kroužků (později i akcí a táborů).
Portál mozaikaklimkovice.iddm.cz vám také poskytne velmi přehledný rozpis kroužků, které jste navštěvovali v minulosti, a na které jste přihlášeni v aktuálním čase.
Návod k práci s portálem si můžete stáhnout zde


Jakmile se přihlásíte, rezervujeme vám místo ve vybraném kurzu a přidělíme variabilní symbol.


Přihlášku na kroužek
získáte po registraci, přihlášení a zaplacení na mozaikaklimkovice.iddm.cz.
Při online přihlašování vaší přihlášku musí nejprve schválit pracovník Mozaiky, který vás bude informovat emailem o přijetí či zamítnutí přihlášky.

Osobní údaje
Na přihlášce najdete souhrnnou informaci ke zpracování osobních údajů a také případné souhlasy k jejich poskytnutí, jsou-li potřeba.

Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
Mozaika veškerou administraci přihlášek i plateb zpracovává automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho času a práce a mohli se o to víc věnovat programům pro vás.

Jediným dokumentem ke stažení, je "převodka" pro Gymnastiky MŠ.

Poznámka

Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti kroužku a neinformoval Mozaiku o důvodech své neúčasti, považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací!
 

bottom of page