top of page
klc_eu_zamestnanost_big.png
Logo Klub Moazaika Klim.png

pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ

(Projekt Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu a příměstských táborů IV, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016325)

Aktivity projektu jsou určeny pro děti  rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.

plakat Mozaikovy klub Barva 22_23.jpg
bottom of page