top of page

Projekty a granty

moravskoslezsky-kraj-logo.png

projekt 2023

Projekt 2023

Podpořen finančně Moravskoslezským krajem v „ Program na podporu  zdravého stárnutí v MSK na rok 2023“ 

Po celý rok 2023 probíhala řada aktivit pro seniory z Klimkovic i okolních obcí. Projekt podpořil:

  • aktivní naplnění  a využití volného času 

  • vzájemná setkávání a sdílení s vrstevníky, navazování nových sociálních vazeb

  • obohacení při mezigeneračních setkáváních s dětmi

  • zapojení se do aktivit projektu, seberealizace, nové zkušenosti i uplatnění již nabytých

  • psychická podpora v náročném společenském čase

  • zapojení se do pomoci vrstevníkům, do sousedské komunity

  • poznávání nových míst, nové kulturní zážitky

Sami senioři byli do všech aktivit projektu zapojeni – přípravy, plánování i realizací. Proběhly:

1/ Mezigenerační setkání seniorů s dětmi při sportovních, zábavných  i kreativních aktivitách

A/ Sportovně zábavné odpoledne pro seniory od dětí 

B/ Sportovně zábavné odpoledne pro děti od seniorů 

C/ Společné tvoření seniorů s dětí – jarní a předvánoční dílnička

2/ Kulturní akce 

A/ Oslava Dne seniorů 

B/C/ Zájezd do divadla do divadla v Ostravě a Brně

3/ Poznávací zájezdy

A/ Celodenní zájezd na Jesenicko návštěva Velkých Losin, prohlídka zámku i papíren, pralinkárny. 

B/ Celodenní zájezd na Karvinsko prohlídka Karviné, návštěva památky Šikmý kostel, prohlídka Archeoparku  v Chotěbuzi

C/ Odpolední zájezd Novojičínsko –prohlídka zámku Kunín, komentovaná prohlídka Štramberka včetně výrobny štramberských uší. 

4/ Turistické  a sportovní aktivity

A/ Pravidelná celoroční zdravotní cvičení pro seniory v Mozaice 

B/ Turistika – výlet do Štramberku  - návštěva Štramberské trúby, jeskyně Šipka. 

C/ Turistika – výlet Studénka  – duben – výlet na naučnou stezku Kotvice kolem rybníků. 

D/ Turistika – Ostrava centrum – komentovaná prohlídka centra Ostravy s průvodcem.

5/ Zapojování seniorů do přípravy i organizace aktivit projektu a podpora jejich dobrovolnictví seniorů na místní úrovni

projekt 2020

Mozaika ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (dále jen AŠSK)  pořádá akci s názvem

 Vzdělávací dny - 4-denní srpnový příměstský tábor. Vzdělávací dny jsou určeny pro děti 6. - 9. ročníků ZŠ .

Přihlášené děti vytvořily dvě skupiny s max. počtem 15 dětí/skupinu.

Vzdělávací dny proběhly ve dvou srpnových termínech.

V rámci grantu AŠSK byla tato akce pro přihlášené děti zdarma. Dětem byla dále hrazena strava a aktivity daného výukového dne do určité výše. 

Všechny aktivity byly vedeny zábavnou vzdělávací formou.

projekt 2020

SPOLEČNĚ

Projekt má tři dílčí cíle:

1/ Podpořit zájem veřejnosti o prostranství, kde tráví svůj volný čas (dospělí, děti i senioři) a jejich aktivní zapojení do péče o ně formou výsadby a údržby zeleně

2/ Tvoření jedlé Mozaikové zahrady a Podzimní uspávání zahrady se skřítky a vílami

3/ Ozelenění veřejného prostranství „Parčíku“ dobrovolníky a navázání na jeho dřívější komunitní proměnu

Pokračování v úpravách Mozaikové zahrady za pomoci dobrovolníků (dětí, dospělých i seniorů) jako místa pro vzájemná setkávání generací a volnočasové aktivity.

Realizace: duben až září 2020

Společnými aktivitami a mezigeneračními setkáváními posilujeme vzájemné vztahy mezi lidmi, ale také vztah k místu, kde společně trávíme volný čas.

Projekt podpořen částkou 40 000 Kč. Děkujeme Romanu Lechovi, zaměstnanci BONATRANS GROUP a.s., za jeho podporu Mozaiky.

projekt 2019

SPOLEČNĚ TVOŘÍME MOZAIKOVOU ZAHRADU II.

Cíl projektu Pokračování v úpravách Mozaikové zahrady za pomoci dobrovolníků (dětí, dospělých i seniorů) jako místa pro vzájemná setkávání generací a volnočasové aktivity.

Realizace: duben až září 2019

Aktivity projektu jarní a podzimní výsadba rostlin a jedlých keřů po celé zahradě – brigáda dobrovolníků a zaměstnanců mezigenerační setkávání na zahradě – akce, zahradní odpoledne pro seniory

Společnými aktivitami a mezigeneračními setkáváními posilujeme vzájemné vztahy mezi lidmi, ale také vztah k místu, kde společně trávíme volný čas.

Projekt podpořen částkou 20 000 Kč. Děkujeme Ing. Michalu Neumannovi, zaměstnanci BONATRANS GROUP a.s., za jeho podporu Mozaiky.

projekt 2019 - 2021

CÍL PROJEKTU

Aktivity projektu zajišťují péči o děti 1. stupně základní školy ve dnech školního vyučování a školních prázdninách. Rodičům tak projekt napomáhá ke sladění pracovního života s péčí o děti.

 

Realizace: 1. 8. 2019 do 30. 6. 2021

 

Aktivity projektu jsou určeny pro děti rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.

 

AKTIVTY PROJEKTU

Jsou určeny k zajištění péče o děti 1. stupně základní školy.

 

1. Mozaikový klub Klimkovice

2. Převody dětí do kroužků

3. Mozaikový klub Olbramice

4. Příměstské tábory v době školních prázdnin

20200825_110719.jpg
DSCN4422.jpg
hrabání senioři s dětmi - bonagrant 2019
deskovky-2020.jpg

projekt 2018 - 2019

CÍL PROJEKTU

Aktivity projektu zajišťovaly péči o děti 1. stupně základní školy ve dnech školního vyučování a školních prázdninách. Rodičům tak projekt napomáhal ke sladění pracovního života s péčí o děti.

 

Realizace: od 1. 6. 2018 do 31.8. 2019

 

Aktivity projektu byly určeny pro děti rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.

 

AKTIVTY PROJEKTU

Aktivity zajišťovaly péči o děti 1. stupně základní školy.

 

1. Mozaikový klub Klimkovice

2. Mozaikový klub Olbramice

3. Příměstské tábory v době školních prázdnin

projekt 2018

SPOLEČNĚ TVOŘÍME MOZAIKOVOU ZAHRADU

Cíl projektu Proměňování Mozaikové zahrady za pomoci dobrovolníků (dětí, dospělých i seniorů) jako místa pro vzájemná setkávání generací a volnočasové aktivity.

Realizace: duben až září 2018

Aktivity projektu jarní celodenní brigáda-výsadba a tvoření vrbových chýší a tunelů jarní odpolední brigády – ořezy, sázení rostlin, natírání instalace 2 zahradních houpacích lehátek k relaxaci podzimní akce na zahradě – uspávání zahrady s bylinkovými skřítky (zábavné odpoledne pro celu rodinu)

Společnými aktivitami a mezigeneračními setkáváními posilujeme vzájemné vztahy mezi lidmi, ale také vztah k místu, kde společně trávíme volný čas.

Projekt podpořen částkou 20 000 Kč. Děkujeme Ing. Michalu Neumannovi, zaměstnanci BONATRANS GROUP a.s., za jeho podporu Mozaiky.

projekt 2016 - 2018

CÍL PROJEKTU

Aktivity projektu zajišťovaly péči o děti 1. stupně základní školy ve dnech školního vyučování a školních prázdninách. Rodičům tak projekt napomáhal ke sladění pracovního života s péčí o děti.

Realizace: od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018

Aktivity projektu byly určeny pro děti rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.

AKTIVTY PROJEKTU

Aktivity zajišťovaly péči o děti 1. stupně základní školy.

1. Mozaikový klub Klimkovice

2. Mozaikový klub Olbramice

3. Příměstské tábory v době školních prázdnin

klub18_19.jpg
hrabání senioři s děmi 2- bonagrant 2019
DSCN1851.JPG

projekt 2016

Cíl projektu Úpravy zahrady se zapojením dobrovolníků a vytvoření stinného odpočinkového zázemí na zahradě Mozaiky.

Aktivity projektu

V rámci projektu jsme spolu s dobrovolníky dětmi i dospělými pracovali na zahradě.

Byla vystavena pergola, která je stinným odpočinkovým místem, Zde budou probíhat různorodé aktivity pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Podzimní akce na zahradě Uspávání zahrady se skřítky a vílami byla příjemným mezigeneračním setkáním.

Projekt podpořen částkou 25 000 Kč.Děkujeme Ing. Kateřině Palkovské, zaměstnankyni Veolia Energie ČR, a.s., za jejípodporu Mozaiky.

pergola-s-ohnistem.jpg
bottom of page