Provoz centra volného času

v období do 30. 6. 2020

Vážení návštěvníci MOZAIKY,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření obnovujeme provoz MOZAIKY od pondělí 25. 5. 2020 v omezeném režimu.

Neotevřou se: kroužky pro děti, mládež a děti s doprovodem, aktivity pro seniory, herna Rodinného centra Želvička

Otevře se: Mozaikový klub Klimkovice pro přihlášené děti

Otevřou se: vybrané aktivity pro dospělé – účastníci jsou informováni svými lektory

 

Mozaikový klub Klimkovice i aktivity pro dospělé budou probíhat v maximálním počtu 15 osob za těchto podmínek:

1. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům aktivit a klubu (nikoli rodičům doprovázejícím své děti).

2. Dospělá osoba nebo zákonný zástupce dítěte vyplní a doručí v den první návštěvy MOZAIKY Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

3. Všichni účastníci i zaměstnanci mají ve společných prostorách roušky.

4. Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

5. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý požít dezinfekce na ruce. Dezinfekce jsou v místnostech i toaletách a k dispozici.

6. Při aktivitách v jedné místnosti nemusí účastníci a lektor nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu musí se roušky nosit i v místnosti.

7. Účastníci aktivit i klubu jsou povinni umývat a dezinfikovat si ruce nejen po vstupu do budovy, ale také po lekci a návštěvě toalet.

8. Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická opatření.

Osoby s rizikovými faktory:

· Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

· Chronické onemocnění plic (astmabronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

· Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

· Porucha imunitního systému, např.:

a/ při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod),

b/ při protinádorové léčbě,

c/ po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně

· Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

· Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

· Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

· Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Přiložené dokumenty:

Čestné prohlášení (ke stažení zde)

Dokument Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školného roku 2019/2020

(ke stažení zde)

Děkujeme za pochopení.

Bc. Renata Návratová, ředitelka Mozaiky

Bc. Renata Návratová, mozaika.navratova@seznam.cz, 725 166 100

Mgr. Vítězslav Lasota, mozaika.lasota@seznam.cz, 608 257 480

©2020 by Vítězslav Lasota with Wix.com