Jak se přihlásit

Aktivity pro mládež a dospělé

Na aktivity pro mládež a dospělé se přihlašujete přímo u jednotlivých lektorů.

Kontakty na lektory naleznete v harmonogramu.

(výjimkou jsou cvičení dětí s rodiči, na ty se přihlašujete on-line)

Kroužky pro děti
Pro přihlášení do kroužků pro děti prosím využijte online portál Mozaiky na adrese mozaikaklimkovice.iddm.cz.

Zde se velmi jednoduchým způsobem prostřednictvím e-mailové adresy zaregistrujete a můžete vybírat z naší nabídky kroužků (později i akcí a táborů).
Portál mozaikaklimkovice.iddm.cz vám také poskytne velmi přehledný rozpis kroužků, které jste navštěvovali v minulosti, a na které jste přihlášeni v aktuálním čase.
Návod k práci s portálem si můžete stáhnout zde

Jakmile se přihlásíte, rezervujeme vám místo ve vybraném kurzu a přidělíme variabilní symbol.

Platbu je potřeba provést v těchto termínech:

  •  celý školní rok uhradit do 30. 9. 2021. V případě rozložené platby uhradit  zápisné na I. pololetí do 30. 9. 2021 
    a zápisné na II. pololetí do 31. 1. 2022. Termín platby je závazný a při jeho nedodržení bude účastník nahrazen náhradníkem.  V případě nezaplacení zápisného do 30. 9. 2021 bude
     CVČ MOZAIKA nucena účastníka vyloučit a vymáhat náklady spojené s účastí v ZÚ. Bez zaplacení zápisného do ZÚ není dítě pojištěno.


Přihlášku na kroužek
získáte po registraci, přihlášení a zaplacení na mozaikaklimkovice.iddm.cz.
Při online přihlašování vaší přihlášku musí nejprve schválit pracovník Mozaiky, který vás bude informovat emailem o přijetí či zamítnutí přihlášky.

Osobní údaje
Na přihlášce najdete souhrnnou informaci ke zpracování osobních údajů a také případné souhlasy k jejich poskytnutí, jsou-li potřeba.

Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
Mozaika veškerou administraci přihlášek i plateb zpracovává automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho času a práce a mohli se o to víc věnovat programům pro vás.

Jediným dokumentem ke stažení, je "převodka" pro Gymnastiky MŠ.

Poznámka

Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti kroužku a neinformoval Mozaiku o důvodech své neúčasti, považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací!
 

Vyjímky

Parkour - přihlašování zde

Mažoretky - přihlašování zde