Vážení rodiče,

s platností od 5.10. do 18. 10. 2020 jsme nuceni uzavřít Mozaikový klub Klimkovice i Olbramice - na základě plnění Mimořádného opatření č.26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 1. 10. 2020  (bod 4) -  platí zákaz osobní přítomnosti dětí a jiných účastníků v Mozaice 

Dnes jsme konkrétně provoz klubu konzultovali přímo se zástupci krajské hygieny a není způsob, jak provoz klubu zachovat. Velice nás to mrzí. 

Pokud by došlo ke změně situace, okamžitě vás budeme informovat. KHS spíše předpokládá prodloužení účinností opatření do 31. 10. 2020. 

pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ

Projekt Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu a příměstských táborů III. registrační číslo CZ.03.1.51./0.0/0.0/17_077/0007923

Aktivity projektu jsou určeny pro děti  rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.
 

Bc. Renata Návratová, mozaika.navratova@seznam.cz, 725 166 100

Mgr. Vítězslav Lasota, mozaika.lasota@seznam.cz, 608 257 480

©2020 by Vítězslav Lasota with Wix.com