příměstské tábory

 

Aktivity projektu jsou určeny pro děti rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.
Projekt Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu a
příměstských táborů III. registrační číslo CZ.03.1.51./0.0/0.0/17_077/0007923

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

Do tábora budou účastníci závazně řazeni podle data přijetí platby (+rezervace na e-mailu mozaika.lasota@seznam.cz s
ofocenou přihláškou)

PROJEKTOVÉ TÁBORY (pro děti na 1. stupni ZŠ)

Můžete děti přihlásit maximálně na 3 tábory!

Letní příměstské tábory 2020 – dokumenty:


Pokud dojde ke zrušení tábora ze strany zřizovatele:

odstoupení od smlouvy v důsledku tzv. “vyšší moci”, t.j. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě manipulační poplatek stanoven 100,-, zbylá částka 1200,-bude vrácena.

Pokud jste členy Mozaikového KLUBU (děti,které navštevují naší “družinu”), odevzdáváte pouze přihlášku a přílohu přihlášky v originále.

přihláška pro děti na prvním stupni ZŠ

příloha přihlášky dětí na prvním stupni ZŠ

monitorovací list

bezifekčnost

GDPR

 

potvrzení rodičů o postavení na trhu práce (vyberte vaši variantu):

pro zaměstnavatele

OSVČ

rekvalifikace

ÚP

platbu posílejte prosím na:

bankovní spojení: 3202285319/0800

Do poznámky napište jméno dítěte a název letního tábora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NEPROJEKTOVÉ TÁBORY

1)pro děti od 11 let

dokumenty:

přihláška dětí od 11 let resp. od 6.třídy

příloha k přihlášce – děti od 11let resp. od 6. třídy

bezifekčnost

GDPR

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábor pro školkové děti “Záchranná mise Tlapkovy Patroly” je plně obsazen, přijmáme přihlašování pouze do náhradníků!

2) pro MŠ –  4-6 let

přihláška předškoláci

příloha k přihlášce pro předškoláky

bezifekčnost

GDPR