podpořili nás

 

Projekt Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu a příměstských táborů III. registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007923