o Mozaice

budova mozaika

Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice bylo zřízeno jako příspěvková organizace Zastupitelstvem města Klimkovice v září 2012.  CVČ MOZAIKA Klimkovice se nachází v klidné části města v blízkosti centra.  Kromě budovy náleží k  MOZAICE velká zahrada.  Cílem MOZAIKY je vytváření nabídky různorodých volnočasových a společenských aktivit pro  všechny věkové skupiny, ale také podpora již stávajících aktivit v našem městě. MOZAIKA nabízí kroužky, jednorázové i opakované akce, prostor pro scházení různých zájmových skupin (např. KLUB seniorů), podporuje komunitní život v Klimkovicích.

 CO VŠE SE BUDE V MOZAICE DÍT ZÁLEŽÍ TAKÉ NA VÁS.

JSME OTEVŘENI VAŠIM NÁMĚTŮM I PŘIPOMÍNKÁM.

Co tomu předcházelo?

  • Březen 2011 Kulatý stůl věnovaný tématu “tzv. Modré školy” – z návrhů na možnost jejího využití zvítězil návrh centra volného času.
  • Zastupitelstvo města Klimkovic tento názor respektovalo a po získání budovy i přilehlého pozemku do svého vlastnictví  prostřednictvím Komise pro spolky a sdružení zjišťuje zájem o jeho využívání místními spolky a dalšími zájemci.
  • V létě 2012 proběhla prostřednictvím Zpravodaje města Klimkovic a webových stránek města anketa pro pojmenování získaného objektu. Byl vybrán název MOZAIKA jako součást názvu.
  • 19. 9. 2012 zřizuje Zastupitelstvo města Klimkovice příspěvkovou organizaci Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice.
  • 11. 11. 2012 byla MOZAIKA pokřtěna při Martinském průvodu Klimkovicemi.
 Vnitřní řád

no images were found

 

facebook MOZAIKA

 

 Reportáže LTV z akcí v Centru volného času Mozaika Klimkovice

Reportáže LTV z akcí v Centru volného času Mozaika Klimkovice