Mozaikový KLUB

 

logo projekt

Aktivity projektu jsou určeny pro děti rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.
Projekt Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu a
příměstských táborů III. registrační číslo CZ.03.1.51./0.0/0.0/17_077/0007923

 

Nově zajišťujeme převody dětí do ZUŠ a dalších kroužků.

Andrea Dorníková mobil: 731 176 791

Přihláška zde

 

Platba za klub činí 750 Kč /pololetí.

bankovní spojení: 3202285319/0800, do poznámky uveďte prosím Mozaikový KLUB a jméno dítěte. Děkujeme.

ZAJIŠŤUJEME PŘEVOD DĚTÍ ZE ZŠ KLIMKOVICE:
1) po 4. vyučovací hodině ve 12:00
2) po 5. vyučovací hodině ve 13:00

!Případné změny v převodech dětí ze ZŠ hlašte prosím formou sms přímo na daného lektora do 10:00 téhož dne!

převody ve 12:00:

pondělí – čtvrtek Vítězslav Lasota mob. 608 257 480

pátek – Mgr. Tereza Skálová mob. 799 524 373

převody ve 13:00:

pondělí – čtvrtek Mgr. Tereza Skálová mob. 799 524 373

pátek – Lenka Hrbáčová 774 628 688

převody ze ZUŠ Klimkovice Andrea Dorníková 731 176 791

 

Formuláře pro mozaikový KLUB 2019/2020:

Jedná se o nový projekt, formuláře odevzdávají všichni členové.

Veškeré dokumenty se odevzdávají v originále do konce září!!! Děkujeme

přihláška do Mozaikového KLUBU pro šk. rok 2019_2020

příloha k přihlášce do Mozaikového KLUBU 2019_2020

Doprovod dítěte do kroužku – přihláška 2019_2020

dále:

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Monitorovací list (údaje rodiče)

Potvrzení pro rodiče:

potrzení  zaměstnavatel

potvrzení OSVČ

potvrzení úřad práce

Fotogalerie zde